Piozum is slechts aanbieder van onder andere webhosting, out-of-the-box websites en de portal www.winkeldomein.nl. Op deze sites vindt u ook links naar externe bronnen. Piozum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Piozum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op één van de websites van Piozum.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Onder derden wordt tevens verstaan; organisaties, handelaren en winkelbedrijven die bij Piozum een website laten hosten op een subdirectory van www.winkeldomein.nl.

Home | Koopavonden | Avondwinkels | Koopzondagen | Toevoegen Favorieten | Vragen & Suggesties | Contact | Aanmelden Winkelier | Winkelier Login | Disclaimer | Winkelorganisaties | Winkellinks | Domeinregistratie | Privacy Statement |